hnědá řada

Zleva: bílohnědý, bílohnědý SF Jaspis, bílohnědý DF Jaspis

 

Žlutohnědý DF jaspis

 

Žlutohnědý DF jaspis mozaikový

 

Žlutohnědý SF jaspis

 

Žlutohnědý SF jaspis

 

Žlutohnědý SF jaspis

 

Žlutohnědý SF jaspis

 

Žlutohnědý DF jaspis