Kobalt    

Červenočerný kobaltový A

 

Červenohnědí kobaltoví mozaikoví

 

Červenohnědá kobaltová CI

 

Červenohnědý kobaltový CII – detail