Olomoucký kanár

  Is historically the first attempt of our experts to breed a national race under the condition that there was used a minimum number of individuals of other breeds from foreign breeding institutes. The exhibition presents to the public the first prototypes of the emerging breed, the...
  Olomoucký kanár je historicky první pokus naší kanárkářské odbornosti vytvořit národní plemeno s tím, že při jeho vzniku byl použit minimální počet jedinců jiných plemen ze zahraničních chovů. Na výstavě jsou veřejnosti představeny první prototypy...
  Olmützer Kanarienvogel ist historisch das erste Experiment unserer Sparte von Kanarienvögeln die Volksrasse zu schaffen und bei seiner Entstehung wurde die minimale Anzahl der Individuen von anderen Rassen aus den Auslandszuchten angewandt. Auf der Ausstellung werden die ersten Prototypen...
  Le canari d‘Olomouc est historiquement la première tentative de nos experts pour créer une race nationale, étant donné que lors de sa création on a utilisé un nombre minimum des canaris des races étrangères. L’exposition présente au public les premiers prototypes de la race émergente de...
  Kanarek Ołomuniecki to pierwsza historyczna próba naszych hodowców kanarków zmierzająca do wyhodowania narodowej rasy. Przy jego powstaniu były wykorzystane minimalne ilości osobników innych ras pochodzące z hodowli zagranicznych. Na wystawie publiczności zostały...

Fotogalerie: Olomoucký kanár