Olomoucký kanár

 

Olomoucký kanár je historicky první pokus naší kanárkářské odbornosti vytvořit národní plemeno s tím, že při jeho vzniku byl použit minimální počet jedinců jiných plemen ze zahraničních chovů. Na výstavě jsou veřejnosti představeny první prototypy vznikajícího plemene, a to žlutohnědý (cinnamon). Pokud se týká struktury opeření, mohou být jedinci buď intenzivní (A) nebo neintenzivní (B) nebo s mozaikovou strukturou opeření (CI, CII). U chocholatých jedinců může mít chocholka podobně variabilní zbarvení jako čepička u lizarda, ale přednost mají jedinci s tmavou chocholkou. Chocholka nemá typický střední bod jako u stávajících chocholatých plemen, ale je rozdělena pěšinkou. Přednost v chovu dostávají jedinci, jejichž pěšinka jde od pomyslného středu chocholky až k zobáku, což je u tohoto plemene typické. V okolí očí pod chocholkou nesmí být lipochromové skvrny, které působí rušivě jako brýle, nepřípustná jsou dále holá místa na temeni hlavy za chocholkou.

Hladkohlaví jedinci mohou mít čepičku různého tvaru, ale i zde se dává přednost jedincům bez ní. Hrubé bílé lemování začíná u jedinců bez čepičky na temeni hlavy. Pokud má pták čepičku, začíná hrubé bílé lemování až za ní, v obou případech se však táhne až na záda, kde hrubé bílé lemy v podstatě tvoří bílé sedlo, které je také typickým znakem pro toto vznikající plemeno postavového kanára. Na prsou by měla být kresba a je jedno, zda ve tvaru teček nebo jen jakýchsi čárek, což je další plemenný znak. Prsa olomouckého kanára bez kresby jsou nedostatkem, který svým způsobem prezentuje nedokonalost tohoto kanára. Výjimku tvoří mozaikoví kanáři, u kterých nemůže být kresba tak výrazná.

Hrubé nedostatky tedy jsou: chocholka bez pěšinky, holé místo bez opeření za chocholkou, scházející hrubé lemování na temenu hlavy u bezčepičkové formy, absence hrubého lemování na zádech, a tím chybějící bílé sedýlko na zádech, chybějící jakákoliv kresba prsou. Tvarem a velikostí těla se olomoucký kanár blíží spíše lizardovi než barevným kanárům. Pro vznik tohoto plemene byli použiti tito kanáři: hnědí barevní kanáři, lizardi a nakonec vectis – prozatim jen holandské národní plemeno, které dodalo tomuto vznikajícímu plemenu chocholku. Délka vzniku těchto prototypů nového národního plemene postavových kanárů trvala bez přestávky do dnešních dnů dlouhých 9 let.