Historie Lizardů

19.12.2008 19:22

Lizard má mezi všemi kanářími plemeny jistou prioritu, a to tu, že je to nejstarší známé plemeno kanára, jehož kořeny sahají do temné historie lidstva.

Jeho exteriér je ve své podstatě znám již 200 let a v tom je opět jistá priorita. Pokud se podíváme na jiná plemena kanárů, musíme přiznat, že procházela a snad i procházejí jistými změnami. Plemena se vyvíjela podle představ chovatelů, které do jisté míry podléhaly módě, což se nedá říci o Lizardovi. Je jistě pravdou, že i toto plemeno procházelo vývojem, avšak jeho charakteristické vlastnosti se pouze zdokonalovaly. Stále tedy šlo jen o kanára s lemováním na konci každého pírka, což se nazývá šupinky (spangling).

Nejstarší dochovanou zprávu o Lizardovi nacházíme v knize „Přírodovědný dějepis“ od Gesnera z roku 1555. V této knize je o Lizardovi pouze zmínka ale popis tohoto kanára schází. Kniha se více věnuje popisu divokého kanára a o Lizardovi je zde jen uvedeno, jak přišel na ostrovy z Evropy.

O 100 let později v knize „Chov kanárů“ od Josepha Blagra z roku 1625 je již popis v té době chovaných plemen kanára i popis Lizarda. Autor ho popisuje jako velmi dobrého zpěváka a píše také o jeho chovu v Německu a Itálii a o začínajícím chovu v Anglii.

Další historický dokument je v knize od Hervieuxe z Francie vydané v roce 1713, v níž autor již popisuje 29 rázů kanára v té době již chovaného. Kanáři byli tříděni hlavně podle barev, avšak byl zde již i popis lizarda. Odborníci se shodují na tom, že ač byl velmi strohý, lze jej brát vážně jako jeden z historických dokladů.

V další knize z roku 1762 se nachází také popis Lizarda a nezvratný důkaz o jeho původu z Evropy. V této době ještě pochopitelně nebyl známý pod svým současným názvem Lizard, ale byl znám jako „jemně vločkovaný kanár“. Tento typ kanára byl velmi oblíbený a žádaný v Anglii a proto se tam často z Francie dovážel. O Evropském původu tohoto kanára nejsou nejmenší pochyby, a jeho rozšiřování do různých oblastí je spojeno s vyhnáním hugenotů z Francie do celé Evropy a do Anglie.

Podle novodobějších pramenů je Lizard považován za ryze Anglické plemeno, což z historického pohledu sice není správné, ale pravdou je, že až v Anglii dosáhl Lizard patřičného rozmachu a zdokonalení kresby a dalo by se říci, že až v Anglii Lizard ukázal svou pravou tvář.

Novější dějiny Lizarda

V 19. století kralovalo na tehdejších výstavách plemeno London-Fancy a v odborných knihách či časopisech se jen velmi málo psalo o Lizardovi, protože jeho rival London-Fancy ho ve všech pohledech překonával. Pro svou prošlechtěností a dokonalý vzhled se těšil větčí oblibě u chovatelů. Na konci 19. století však obliba London-Fancy začala prudce klesat ve prospěch Lizarda. V Londýnském „chovatelském centru“ byla prováděna školení, jak chovat a vystavovat Lizarda a o všem, co by vedlo ke zlepšení kvality tohoto plemene. Není známo, co způsobilo úpadek Londona ani proč Lizard tak rychle nastoupil na jeho místo. Velkými chovatelskými baštami Lizarda byla hrabství Yokshire a Lankaster. Přesto, že chov Lizarda byl v těchto hrabstvích velmi populární, v obecné rovině byl z pohledu celé Anglie považován jen za regionální plemeno. Toto platilo do 1. světové války. Je pochopitelné, že válka ničemu nepomůže, spíše naopak. Tak i chov Lizarda byl velmi ohrožen a počet chovatelů velmi prořídl. Po 2. světové válce byl chov na pokraji zániku a do tohoto období se datuje vznik Lizardí asociace, tedy anglického klubu chovatelů Lizardů. Jeho členové se museli zavázat, že žádný Lizard neopustí Anglii. Naštěstí tyto doby jsou pryč a chov Lizarda pronikl do celého světa.

 

Lubomír Veselý