Stříbrný (Silver)

 

Stříbrný (silver) je druhá varianta klasického lizarda. To znamená, že se jedná o neintenzivního lizarda, který se u barevných kanárů značí velkým písmenem B. Postava a opeření u těchto lizardů je také v opačném vztahu, to znamená, že opeření je bohatější a postava tím i opticky mohutnější, kresba jak na prsou tak i na zádech je dokonalejší a opět jsou kanářice ve většině případů lepší v kresbě než kanáří samečci. Toto má opět za důsledek prapředek tohoto plemene tj. divoký kanár. U stříbrných lizardů není lipochrom tak zářivě žlutý a je smíchán s B povlakem bíle barvy, což při pohledu na tohoto lizarda přispívá k matnému dojmu. Tento dojem umocňuje to, že konce pírek jsou lemovány bílou barvou a tím žlutý lipochrom není tak zářivý a na mnohdy se tato varianta chovatelům plete. Mnoho si jich myslí, že se jedná o modrého lizarda.

I u lizardů se pochopitelně vyskytují jedinci, kteří nepatří ani k zlatým a ani ke stříbrným jedincům. Jedná se o lizardy, kteří jsou nežádoucí v chovu a jsou označováni jako hraniční ptáci značení A/B, tedy nejsou ani zlatí a ani stříbrní a dalo by se říci, že tvoří přechod z jednoho typu opeření do druhého a tento přechod není zřetelný.

Obecně platí, že melanin u lizardů musí být co možná nejčernější. To znamená, že černý melanin má převahu nad šedým, jakékoliv žluté peří na místech, kde nemá být, je u tohoto plemene hrubou vadou, bílé nebo žluté lemování na každém pírku nesmí být hrubé ve smyslu široké, což působí rušivým dojmem, čepička (cap) má mnoho podob od dokonalé (clear cap) až po nepřítomnost čepičky (non cap). Tyto dvě zmíněné podoby čepiček se netrestají a jsou chápány jako ideál. Jinak každý tvar nebo podoba čepičky se bodově trestá, nikoliv však velkou ztrátou bodů. Jsou i takové tvary čepičky, které jsou hrubou vadou, neřku – li vadou vyřazující, jako je například čepička, která zasahuje až na líce kanára (baldface).